Rynek Małostrański

Praga Rynek MałostrańskiPoczątki rynku małostrańskiego sięgają dziesiątego wieku, choć obecny kształt uzyskał dopiero w 1869 roku. Niegdyś stał tu pomnik feldmarszałka Radetzky’ego, jednak został on przeniesiony.

Oprócz ruchliwego przystanku tramwajowego, na Malostranské náměstí stoi potężny barokowy kościół świętego Mikołaja, a za nim osiemnastowieczna kolumna morowa.

Rynek otaczają kamienice. Wśród nich są m.in. ratusz w stylu późnorenesansowym z piętnastego wieku i Pałac Karola Lichtensteina.

Praga Rynek Małostrański Zdjęcia