Przewodnik po Czeskim Cieszynie

Czeski Cieszyn powstał w 1920 roku w wyniku podziału dawnego Księstwa Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Ustalona granica przebiegła wzdłuż rzeki Olzy i podzieliła miasto na dwie części. W momencie podziału w Czeskim Cieszynie mieszkało więcej Polaków niż Czechów, jednak w wyniku napływu ludności z głębi kraju oraz polityki rządu czeskiego dziś stanowi ona jedynie 15% mieszkańców.

Większość cieszyńskich zabytków skupiona jest wokół Starego Miasta. Dominuje zabudowa XIX–wieczna oraz międzywojenna. Sercem Czeskiego Cieszyna jest Saska Kępa – historyczne przedmieście założone przez księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego w 1794 roku, które rozwinęło się dopiero po budowie dworca kolejowego w 1869 roku. Od momentu podziału dawna dzielnica Cieszyna Saska Kępa zaczęła funkcjonować jako odrębne miasto – Czeski Cieszyn. Była to dzielnica przemysłowa, która rozrosła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Po podziale Cieszyna po czeskiej stronie nie było ani cennych zabytków, ani typowych dla odrębnego miasta urzędów czy placówek oświatowych. W latach 20-tych XIX wieku rozpoczęto budowę nowego centrum Czeskiego Cieszyna.

Dzieje miasta i jego kultury można prześledzić w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Budynek muzeum pochodzi z lat 1884-85 i stanowi okazały zabytek architektury neoklasycystycznej. Dwa lata później w tym samym stylu została wybudowana Drukarnia Cieszyńska.

Wśród zabytków cieszyńskiego centrum na uwagę zasługuje Ratusz Miejski. Został on wybudowany w 1928 roku w stylu neorenesansowym. Charakteryzuje się oryginalną fasadą, a w szczególności łukowatymi elementami, zegarem tablica pamiątkową Jerzego Trzanowskiego. Tablica ozdobiona jest herbami Czech, Moraw, Śląska i Słowacji. Podobne tablice znajdują się w Pradze przy kościele św. Mikołaja oraz Lipowskim Mikulaszu.

Czeski Cieszyn

Urząd Miasta w Czeskim Cieszynie

Czeski Cieszyn

Urząd Miasta w Czeskim Cieszynie

Najstarszy budynek w Czeskim Cieszynie pochodzi z 1836 roku. Znajduje się on przy ulicy Masarykovy Sady 18 i charakteryzuje się stylem empirowym. W mieście znajdziemy również pomnik upamiętniający poległych podczas I wojny światowej.

Jak w każdym mieście znajdziemy tutaj zabytki sakralne. Neogotycki kościół Najświętszego Serca Jezusowego z 1894 roku. Ewangelicki Kościół Marcina Lutra z 1927 roku sylwetką przypomina bazyliki romańskie. Obecnie ciężko znaleźć tutaj ślady zabytków żydowskich. Dawniej istniała synagoga gminna, jednak została zniszczona. Jednym z niewielu zabytków jest budynek „M.L. May” czyli dawny dom Mosesa Lobla Maya, w którym przez krótki czas znajdował się dom modlitwy. Natomiast sam May był przez pewien czas przełożonym ortodoksyjnego stowarzyszenia Szomre Szabos.

Czeski Cieszyn Kościół

Neogotycki kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Nie lada atrakcją może być Archeopark utworzony w miejscu, gdzie słowiańskie dzieje plemienia Gołęszyców rozpoczynają historię Cieszyna.

Ważnym punktem jest oczywiście Most Przyjaźni łączący Polskę z Czechami. Obecny most został wybudowany w 1953 roku. Warto zmotoryzowanym turystom zwrócić uwagę na fakt, że mostem można przejechać z Polski do Czech, a w odwrotnym kierunku przejazdu brak – trzeba pojechać dość długim objazdem.

Co zobaczyć tuż za granicą – w polskim Cieszynie?
Oprócz uroczego rynku obowiązkowym punktem jest Góra Zamkowa. Początkowo na górze znajdował się gród, a w XIV wieku powstał na tym miejscu obronny zamek gotycki. Gdy Cieszyn przeszedł w ręce Habsburgów Górę Zamkową gruntownie przebudowano. Na fundamentach zamku wybudowano letni Pałacyk Myśliwski, a resztę terenu zamieniono w park, w którym powstała Wieża Piastowska i rotunda św. Mikołaja. Obecnie przywrócono jej pierwotny kształt. Pałac Myśliwski od 1947 roku jest siedzibą Szkoły Muzycznej, której uczniami byli między innymi Stanisław Hadyna, Karol Stryja czy Jan Sztwiertnia.